ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน