ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

** หากดูไฟล์ด้านบนไม่ได้ **