แจ้งสถานะการลงทะเบียนเปิดใช้งานและตรวจสอบการขอแก้ไขอีเมลล์ @spk.ac.th

สืบเนื่องจากการแจ้งปัญหาการใช้งานการใช้งานอีเมลล์ @spk.ac.th จากลิงค์นี้

ทางแอดมินได้ “อนุมัติอีเมลล์ของท่านที่แจ้งเข้ามาแล้ว” ท่านสมารถเข้าใช้งานอีเมลล์ได้โดยให้ใช้รหัสผ่านแรกเข้าคือ 12345678 หรือ 88888888

“โปรดจด+จำรหัสผ่านไว้”