ประกาศประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฯ ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามกีฬา ขนาด 18×32 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

** หากดูไฟล์ด้านบนไม่ได้ **