ประกาศ..การสมัครใช้งานอีเมลล์ @spk.ac.th และการแจ้งรายงานปัญหาการเข้าใช้งาน

แจ้งการสมัครใช้งานอีเมลล์ @spk.ac.th ที่เปิดให้ใช้งานแล้ว และการแจ้งรายงานปัญหาการเข้าใช้งาน

โดยให้นักเรียนเข้าไปตรวจสอบอีเมลล์ดังนี้

  • เช็คอีเมลล์โดยตรวจสอบจากชื่อในไฟล์ด้านล่างนี้
  • กดปุ่ม Ctrl + F ที่คีบอร์ดเพื่อค้นหาชื่อตัวเอง
  • หากมีชื่อในไฟล์แสดงว่าอีเมลล์ถูกเปิดใช้งานแล้ว
  • ให้ใช้รหัสผ่านที่กรอกไว้ตอนสมัคร
  • หากรหัสผ่านใช้ไม่ได้ให้ลองใช้ 88888888 หรือ 12345678

** หากไม่มีอีเมลล์หรือเข้าไม่ได้ **