ประกาศประมูลจำหน่ายอาหารและขนมภายในโรงเรียนสารคามพิทยาคมปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียน เรื่อง การประมูลจำหน่ายอาหารและขนมภายในโรงเรียนสารคามพิทยาคมปีการศึกษา 2563 หากผู้ใดสนใจ สามารถติดต่อขอรับแบบเสนอประมูลได้ที่ห้องพัสดุ (อาคาร 1) ตั้งแต่วันที่ 8-22 พฤษภาคม 2563 ดังรายละเอียดตามประกาศนี้

foodseller63

** หากอ่านไฟล์ด้านบนไม่ได้ **