ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นม.1 ปีการศึกษา2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และให้ผู้มีรายชื่อพร้อมผู้ปกครอง มารายงานตัวพร้อมขำระเงิน ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม 100 ปี รายละเอียดด้านล่างนี้

gifted-m1-result2020new

** หากดูไฟล์ด้านบนไม่ได้ คลิกอ่านจากไฟล์สำรองด้านล่างนี้