ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น

ประกาศผลการเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนสามารถตรวจสอบได้ที่ https://reg.spk.ac.th/grade

server สำรอง 1 https://reg.spk.ac.th/grade-rp1/
server สำรอง 2 https://reg.spk.ac.th/grade-rp2/
server สำรอง 3 https://reg.spk.ac.th/grade-rp3/
server สำรอง 4 http://203.172.166.20/grade/

วิธีการเข้าใช้งานระบบ

ให้นักเรียนกรอกหมายเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

ส่วนรหัสผ่านให้ใช้เป็นวันเดือนปีเกิด เช่น เกิด 05 มีนาคม 2562 ให้ใช้เป็น 05/03/2562

** หากเข้าไม่ได้ ให้ติดต่องานทะเบียน (ครูขวัญชนก 088-5518577 หรือ facebook : Kwanchanok Joyzz )