ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ม.1 และ4 ปีการศึกษา 2563 ทุกประเภท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-เลขที่นั่งสอบ-ห้องสอบ ม.1 และ4 ปีการศึกษา 2563 ทุกประเภท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศโรงเรียน

ผังห้องสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 “ในเขตพื้นที่บริการ” 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 “นักเรียนทั่วไป” 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 “ความสามารถพิเศษ” 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 “คณิต-ภาษา (นักเรียนเดิม)” 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 “วิทย์-คณิต (นักเรียนเดิม)” 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 “คณิต-ภาษา (นักเรียนทั่วไป)” 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 “วิทย์-คณิต (นักเรียนทั่วไป)” 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 “ความสามารถพิเศษ” 2563