ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ !

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ !

หมายเหตุ….รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอประกาศหลังจากการสอบคัดเลือกและสอบจัดชั้น