ประกาศรายชื่อ-ห้อง นักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 อย่างเป็นทางการ !

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนของ นักเรียนชั้น ม.1-6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 อย่างเป็นทางการ ! ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

** วิธีการค้นหารายชื่อจากคอมพิวเตอร์ **

  • คลิกเลือกรายชื่อจากระดับชั้นตนเอง

  • กดปุ่ม Ctrl + F ที่คีบอร์ด

  • พิมพ์ชื่อตัวเองที่ต้องการค้นหาตรงช่องค้นหา แล้วกด Enter จะเจอรายชื่อปรากฏดังภาพตัวอย่าง