ประกาศ…ให้นักเรียนทุกคนแสกน QR-Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้องเรียน ปีการศึกษา 63

ประกาศ…ให้นักเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกคน แสกน QR-Code เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ห้องเรียนของตนเอง ประจำปีการศึกษา 63 ดังนี้