ประกาศเรียกลำดับสำรองห้องเรียนพิเศษฯรายงานตัวเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศสาตร์ฯ (SMTE), และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (MLP) มารายงานตัวเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

** บัญชีเรียกลำดับสำรอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 **

smte-sub-m1-v2

(หากดูรายละเอียดด้านบนไม่ได้ คลิกอ่านไฟล์สำรองด้านล่างนี้)

** บัญชีเรียกลำดับสำรอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 **

smte-sub-m4-v2

(หากดูรายละเอียดด้านบนไม่ได้ คลิกอ่านไฟล์สำรองด้านล่างนี้)

** บัญชีเรียกลำดับสำรอง ห้องเรียนพิเศษภาษา MLP **

mlp-sub-m4-v2

(หากดูรายละเอียดด้านบนไม่ได้ คลิกอ่านไฟล์สำรองด้านล่างนี้)