ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ,MLPม.4 ปี 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสต์ฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 และให้ผู้มีรายชื่อพร้อมผู้ปกครอง มารายงานตัวพร้อมขำระเงิน ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม 100 ปี รายละเอียดด้านล่างนี้

** รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 **

SMTE-M4-2563-result

(หากไม่สามารถดูไฟล์ด้านบนได้ กรุณาคลิกดูไฟล์สำรองด้านล่าง)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (MLP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 และให้ผู้มีรายชื่อพร้อมผู้ปกครอง มารายงานตัวพร้อมขำระเงิน ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุม 100 ปี รายละเอียดด้านล่างนี้

** รายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษา (MLP) ม.4 **

MLP-m4-2563-result

(หากไม่สามารถดูไฟล์ด้านบนได้ กรุณาคลิกดูไฟล์สำรองด้านล่าง)