บรรยากาศการรับนักเรียนเข้าหอพักและประชุมผู้ปกครองห้องเรียนกีฬา (มีคลิบ!)

บรรยากาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาเข้าหอพักและประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มิ.ย. 2563

** ชมคลิปบรรยากาศการรับนักเรียนเข้าหอพัก **