ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามห้องเรียนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนอย่างมันใจปลอดภัย

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าจากเทศบาลเมืองมหาสารคาม ได้เข้าฉีดยาฆ่าเชื้อ covid-19 ที่ห้องเรียนโรงเรียนสารคามพิทยาคม โดยมี นายอัครกฤษ อรัญชัย รองผู้อำนวยการ และคณะอำนวยความสะดวกในครั้งนี้้เพื่อสร้างความมั่นใจและเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 อย่างปลอดภัยที่สุด