ประกาศเรียกลำดับสำรองห้องเรียนพิเศษฯ รายงานตัว 13 มี.ค. 2563

ประกาศโรงเรียนสารคามพิทยาคม เรื่อง ให้นักเรียนที่สอบได้ลำดับสำรอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศสาตร์ฯ (SMTE), และโครงการห้องเรียนพิเศษภาษา (MLP) มารายงานตัวเพิ่มเติมในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

** บัญชีเรียกลำดับสำรอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 **

SubSMTEM163

(หากดูรายละเอียดด้านบนไม่ได้ คลิกอ่านไฟล์สำรองด้านล่างนี้)

** บัญชีเรียกลำดับสำรอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 **

SubSMTEM463

(หากดูรายละเอียดด้านบนไม่ได้ คลิกอ่านไฟล์สำรองด้านล่างนี้)

** บัญชีเรียกลำดับสำรอง ห้องเรียนพิเศษภาษา (MLP) ม.4 **

SubM4MLP63

(หากดูรายละเอียดด้านบนไม่ได้ คลิกอ่านไฟล์สำรองด้านล่างนี้)